Nadzory Inwestorskie

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi prowadzenia prac budowlanych, w przypadku każdej inwestycji konieczne jest powołanie osób odpowiedzialnych za prawidłowy i zgodny z warunkami pozwolenia na budowę  przebieg robót. W szczególności, zadania te realizują osoby posiadające odpowiednie do rodzaju i zakresu inwestycji kwalifikacje, wiedzę techniczną i doświadczenie zawodowe, czyli kierownik budowy i inspektor nadzoru.

Warto nadmienić, że są to dwie rozdzielne funkcje - inspektor pełni funkcję kontrolną nad kierownikiem budowy, ma prawo wydawania mu poleceń czy żądania wprowadzenia poprawek.

 

Poza aspektem prawnym, wybór właściwej firmy, której powierzą Państwo funkcję kierownika budowy czy też inspektora nadzoru, pozwoli na zgodne z harmonogramem prowadzenie prac, jak również pomoże Państwu zabezpieczyć swoje interesy na budowie, na przykład poprzez  ograniczenie wydatków związanych z nieekonomicznym zużyciem materiałów w czasie prac czy też ustrzeżenie się przed koniecznością wprowadzania poprawek już po zakończeniu budowy.

 

W naszej ofercie znajdziecie Państwo, w zależności od potrzeb, zarówno funkcję kierownika budowy, jak i inspektora nadzoru inwestorskiego. Obie te usługi prowadzimy standardowo w branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej, drogowej i geotechnicznej, oraz we wszystkich innych, wynikających z rodzaju i specyfiki prowadzonej inwestycji, na co pozwala nam długoletnia współpraca z zespołem specjalistów w wymienionych branżach. Oczywiście, nie ograniczamy się wyłącznie do terenu siedziby firmy - Grodziska Mazowieckiego czy Warszawy, zakresem naszej działalności jest obszar całego kraju.

 

Obecnie wartość nadzorowanych przez nas inwestycji wynosi około kilkudziesięciu milionów euro rocznie. Wśród naszych klientów znajdziecie Państwo firmy logistyczne, farmaceutyczne, handlowe, przemysłowe oraz deweloperskie, a także klientów indywidualnych. Szczegółowe referencje udostępniamy na  życzenie.

Copyright (c) 2006 mad-projekty.pl. All rights reserved. | CMS by Quick.Cms