Home

Nasza firma rozpoczęła działalność w 1990 r. Początkowo zajmowaliśmy się projektowaniem architektonicznym i konstrukcyjnym oraz wspomaganiem technicznym inwestorów podczas realizacji naszych projektów. W miarę rozwoju, a także potrzeb rynku, naszą ofertę rozszerzaliśmy stopniowo o kolejne usługi, dzięki którym w chwili obecnej, oferujemy naszym klientom pełny zakres działań, pozwalający na kompleksowe przeprowadzenie zamierzenia inwestycyjnego: analizy przedinwestycyjne, proces projektowania, pomoc w wyborze generalnego wykonawcy, kierowanie projektem i nadzór inwestycyjny oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Systematyczny rozwój  zawdzięczamy  wysokimi kwalifikacjom zatrudnionych osób, właściwemu zarządzaniu oraz szybkiemu reagowaniu na potrzeby i zmiany rynku.      

Liczne referencje, które udostępniamy na Państwa życzenie, potwierdzają naszą rzetelność i profesjonalizm.

  

Copyright (c) 2006 mad-projekty.pl. All rights reserved. | CMS by Quick.Cms