Project Management, Inwestor Zastępczy


Za początek zarządzania i planowania inwestycji budowlanych przyjmuje się umownie zarządzanie budową Pierwszej Kolei Transkontynentalnej, ukończoną 10 maja 1869 r. Jej powstanie spowodowało połączenie sieci kolejowej wschodniej części USA z Kalifornią, co przyczyniło się do dynamicznego rozwoju gospodarczego tego stanu oraz całych Stanów.

 

Biorąc pod uwagę złożoność procesu budowy, zawiłości w Prawie Budowlanym oraz trudności w wyborze odpowiednich wykonawców, wprowadzenie usługi Project Management było z naszej strony naturalnym krokiem w stronę usprawnienia współpracy między wykonawcą a Inwestorem. Dzięki długoletniej obecności na rynku możemy nie tylko pomagać w tworzeniu harmonogramów prac czy wyborze generalnego wykonawcy, ale również kontrolować roboty budowlane i nadzorować proces inwestycyjny w zakresie wykonawstwa i finansów. Dzięki temu, Inwestor zyskuje nie tylko sprawnie zorganizowany proces budowy, ale też rzetelne wsparcie merytoryczne, niezbędne podczas podejmowania decyzji dotyczących inwestycji.

 

Funkcja Inwestora Zastępczego jest w ogólnym rozumieniu rozszerzeniem usługi PM, która polega na przeprowadzeniu w imieniu Inwestora całej inwestycji, począwszy od fazy przedprojektowej (przygotowanie inwestycji), projektowania oraz realizacji i przekazaniem do użytkowania gotowego obiektu.

 

Naszym celem jest również zapewnienie współpracujących z nami Inwestorów, że ich projekt traktowany jest priorytetowo przez wszystkich wykonawców, oraz że prace prowadzone są w sposób efektywny pod kątem czasowym i ekonomicznym. W naszym rozumieniu, taką pewność może zapewnić właśnie powierzenie nadzoru nad projektem osobom z dużym doświadczeniem w zakresie prowadzenia szeroko rozumianych prac budowlanych i inwestycyjnych.

 

Korzyści dla Inwestora, wynikające z decyzji o powierzeniu opieki nad realizacją inwestycji Kierownikowi Projektu/Project Managerowi to między innymi:

·        Profesjonalne przygotowanie projektu

·        Przeprowadzenie weryfikacji ofert i wybór wykonawcy

·        Kontrola realizacji inwestycji przez zespół inspektorów nadzoru

·        Udział w naradach koordynacyjnych

·        Monitoring realizacji harmonogramów terminowych

·        Kontrola kosztów

·        Regularne raportowanie i nadzór nad przebiegiem prac

 

Copyright (c) 2006 mad-projekty.pl. All rights reserved. | CMS by Quick.Cms