Przeglądy okresowe

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych maja obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli budynków. Wyniki tych kontroli, a zwłaszcza wnioski pokontrolne, muszą zostać szczegółowo opisane w Książce Obiektu Budowlanego.

Copyright (c) 2006 mad-projekty.pl. All rights reserved. | CMS by Quick.Cms