KOB - Książka Obiektu Budowlanego

Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo Budowlane, są zobowiązani do prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego. Wzór takiej książki został opisany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Oczywiste jest, że brak wiedzy na temat konieczności posiadania takiego dokumentu, a co za tym idzie, wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych, może być przyczyną kłopotów podczas kontroli służb Nadzoru Budowlanego lub wydarzeń losowych.
Copyright (c) 2006 mad-projekty.pl. All rights reserved. | CMS by Quick.Cms